Két kés Isten kezében 
 
Egy Salzburg közelében élő pap felismerései és jövendölései. Az emberiség egy  testhez hasonlít, melyet életveszélyes vérmérgezés támadott meg. Isten egy bölcs orvos, aki vár az operációval, míg minden megérik rá, de beavatkozik mielőtt túl késő lenne. Két éles kést már előkészített, melyek a ránk törő dolgok két szakaszát jelentik: a közelgő események természetesen kedődnek és természetfölöttiként fejeződnek be. 
 
1. Az első kés egy  rendkívül éles  szikéhez hasonlít. Egy harmadik világháború közeledik. Az előző két világháború Isten kopogtatása volt ajtónkon, melyet  nem  hallottunk  meg. A keresztények nem javultak. 
Harmadszorra már nem kopogtat be az Úr. 
Úgy betör kapuinkon, hogy azt már nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Ez a háború pár hét alatt több áldozatot fog  követelni, mint  a  két korábbi világháború  együttvéve. Az emberiség  a gyilkolási technikák ördögi körébe zárta magát, olyan szilárdan, mint ahogy egy madár ül a lépvesszőn. 
 
2. És most Isten maga lép közbe. Mindenki felfogja ismerni: ez Isten ujja! A második kés Isten kezében inkább egy izzó lángvágóhoz hasonlít. Ez egy nagyon gyors közbelépés lesz, de olyan mélyreható és fájdalmas, amilyen a történelem során még sosem fordult elő. A mélyen fekvő tályogokat az emberiség testén fel kell vágni, és eltávolítani belőlük a mérget. 
Az operáció  ezen második  szakasza  kifejezetten a gonoszokat érinti. A démoni hatalmak arra kényszerülnek, hogy minden piszkot feltakarítsanak, mellyel megtöltötték a Földet, majd maguk is a szakadékba vetetnek.  
Újra  és  újra  felmerül  a  kérdés: mikor  fog  ez megtörténni? Egy  halandó  sem  tudja  sem  a napot,  sem  az  órát. 
Mégis  lesznek csalhatatlan előjelek, melyek összességében nézve  arra  engednek következtetni, hogy a helyzet kiéleződik. 
a) Az emberiség erkölcsi hanyatlása elérte mélypontját, a vezetők tehetetlenül állnak a bűnözéssel szembe. 
b) Forradalmak, egyházüldözések rendkívül élesen jelentkeznek Olaszországban és Franciaországban majdnem egyidejűleg, a pápa menekülve hagyja el Rómát. 
c)  Egy új csillag "Nova" jelenik meg az égbolton. 
 
Minden békéért kiált, Schalom! Ekkor fog megtörténni. Egy új, közelkeleti háború robban ki, A Földközi-tengeren nagy hajóhadak állnak egymással szemben, a helyzet feszült. 
De  a  tulajdonképpeni  gyújtó  szikrát  a Balkánon dobják a lőporos hordóba. Látok egy "nagyot" elbukni, egy véres tőr fekszik mellette. Ekkor csata csatát fog követni. A Dunától északra villámgyorsan nyomul előre három páncélos csapás Nyugat-Németországon keresztül a Rajna irányába. Frankfurtból alig marad valami. A Rajna-völgyet elpusztítják, főleg a levegőből. Azonnal érkezik  a  bosszú  a  nagy  vízen keresztül. Ezzel egyidejűleg Alaszkában és Kanadában beesik a sárga sárkány. Mégsem  jut messzire. Itt is ott is borzalmas csapások történnek. A salzburgi égboltunkon még soha nem látott óriási repülőgéprajok zúgnak el. A szirénák üvöltenek,  a levegő elsötétedik. Az emberek pincékben és lyukakban fogják kezüket az ég felé nyújtani, de Ausztriában és Dél-Bajorországban még megmenekülünk a gonosztól.
A repülőgépek sárgaport dobnak le a Fekete-tenger és  az Északi-tenger között. Ezáltal létrejön egy halálsáv, a Fekete-tengertől nyílegyenesen az Északi-tengerig, oly szélességben, mint fél Bajorország. Ebben a zónában nem tud többé egy fűszál sem nőni, nemhogy ember élni. Az orosz utánpótlás megszakad. Heves lökések rázzák meg az országokat – atomcsapások. 
Az angol szigetország szétszakad. London elsüllyed, ugyanígy jár Marseille.
Hidrogénbombák esnek Prága térségére, és a tengerentúlon valamint Ázsiában is vannak atom csapások. Linztől keletre és a Dunától északra az ország kiégett, mint a sivatag. A tenger árhullámai pusztítóan zuhannak a termékeny földekre, városokra, gyárakra. Ezen rettenetes időket már a Jelenések Könyve is feljegyezte: az angyal a harag poharaival, a malomkő, a lángban égő hegy és a csillag, mely a tengerbe esik. A "nagyok" kezéből kicsúszik minden gyeplő. 
Az emberiséget a megsemmisülés fenyegeti.  
 
Ekkor maga Isten avatkozik közbe. Itt az idő, mely a zsoltárokban és a Jelenések Könyvében meg van írva. Ez a körülbelül 70 órányi, rövid időtartamot "Jahwe napja"-nak nevezik majd – ez az úgynevezetett három sötét nap. 
Egy anyagi sötétség burkolja be az egész Földet. 
Aki ebben az időben kimegy a házából, vagy kinyitja az ablakot, megfullad.
A porhalál körbejár.
Egy, még soha nem látott kozmikus vihar nehéz jégdarabokkal, számtalan villámcsapással és szakadatlan mennydörgéssel rémíti meg az embereket. Egy tüzes meteorcsoport még  soha nem tapasztalt kiterjedésben hatolt be az atmoszférába, széthasítja a földszegélyt, és a tengert nagy árhullámokban veri fel. Egy orkán vad süvítéssel tölti el a szárazföldet és a tengereket. Ezen külső elemi katasztrófákkál egyidejűleg történnek természetfölötti okozta események, melyek elmondhatatlan gyötrelemmé teszik ezen sötét napokat: úgy tűnik, az egész pokol rászabadul az emberiségre. Démoni alakok veszik vadul üldözőbe a hitehagyottakat. Az érintett lakások belsejét maró bűzzel töltik be, és látható alakban vetik magukat a halálosan vétkezőkre. Az Úr szava szó szerint teljesül be: Ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. És a Szent Írás egy másik igaz szavát is felismerik sokan, de sajnos túl későn: Egy bűn van, egy igazság és egy bíróság! Egy további "spatium poenitentiae" (büntetés ideje), többé nem adatatik meg minden órában. Egy jel adott számunkra az egyiptomi sötétség napjaiból, melyről úgy számolnak be, hogy a bosszú angyala minden olyan ház mellett elment, melynek ajtófélfája bárányvérrel volt bekenve. Nem csak a gonoszok vesznek oda ezen napokban – sok jó is. Ők az Úr békéjében alszanak el. Aki ezen űzött napokat túléli, annak természete vasból van. Sokat használ a  közös  ima (különösen a rózsafüzér), önmagunkért és a haldoklókért való áldozat. A Szent Szűz Mária és az őrangyalok ebben a sötét napokban a jók közelében lesznek. Mint egy jótékony orvosságnak, úgy bizonyosodik be a következő ima ereje: A subitanea, improvisa et perputua morte, ab insidiis diabolis, afulgare et tempestate, a flagello terraemotus – libera nos, Domine. (A hirtelen, előre nem látható, örök haláltól, az ördög álnokságától, a villámtól és ítéletidőtől, a földrengés ostorától, ments meg minket, ó Uram!) János evangéliumának bevezető fejezetét és a 90 (91) zsoltárt (qui habitat in altissimi) (Aki a Felségesnek rejtekében lakozik) is kellene imádkozni. 
 
Úgy tűnik, ezeket a szavak valósággal Jahwe napjaira formálták. Jahwe e napja az emberiség történelme számára oly mélyreható, hogy joggal nevezhetik majd "az ítéletnap főpróbájának".  Úgy tűnik, mintha felborítanák a Föld egyensúlyát, és a pólusok eltolódnak. Sokan irigylik a holtakat és rémülettel telve kiáltják: Ti hegyek, essetek mi reánk, ti halmok, borítsatok el minket!
A sötétség óráiba csak a megszentelt gyertyák hoznak  majd fényt. 
Relikviák, szenteltvíz és más szentelt tárgyak fognak segíteni ott, ahol minden emberi mű kudarcot vall. Figyelni kell a házi ás vad állatokat: ha a vad barlangokban bújik el, vagy az  emberhez tülekedik, vagy a szarvasmarha, mint vad tépi láncát, akkor kell az ajtók réseit nedves ronggyal leszigetelni, minden ablakot becsukni, és függönnyel vagy papírral befedni. Végül a tisztításnak  is vége szakad az izzó késsel. Egy az égen megjelenő, ragyogó keresztre tekinthetnek fel a megfélemlítettek. Mikor a nap ismét felkel a megkínzott Földön, és a halálos port elfújta  a szél, a táj nagyon megváltozva talál magára. És a túlélók azt fogják hinni, hogy ők egyedül kíméltettek meg. Az utolsó események nehéz megrázkódtatásai mindenki testébe jótákonyan fognak beépülni, és a korábbi Istenfeledés megszűnik. Az élet nem lesz többé olyan nyugtalan, mint korábban volt, és a hit fogja minden alkotásban újra a legmagasabb értéket képviselni. Az egyház egy virágkora köszönt be, a zsidók egy nagy része az egyház felé fordul. (Látom a frigyládát egy barlangban egy régi készülék és írások alatt. A mi kedves asszonyunk fog ott a figyládában megnyilvánulni népe gyermekeinek. A frigyláda lesz a szentélye és kegyhelye.) Szörnyű forradalomak után Oroszország és Kína is elindul Krisztus felé. Fekete Madonna képe alatt ismét sok lámpa fog gyúlni. Amikor a rétek virágzani kezdenek, a pápa is visszatér Rómába. Dél-Bajorországban látható lesz az emlékezés egy szent jelképe, melyhez idegen népek is elzarándokolnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai dátum
Képek