Próféciák Magyarországról


Évezredek óta vannak próféciák, melyek a jövőbeli eseményekről szólnak. Gondoljunk csak Nostradamusra és a Centuriáira. Ezek minden sora kódolt eseményeket jósolt meg, még napjainkban is előre jeleznek eseményeket, melyeket csak utólag értünk meg. Csak a közelmúltban találták meg a kulcsot ezekhez a sorokhoz, így lehetővé vált a víziók értelmezése.
Más látók, akik kevésbé ismertek, mint Nostradamus, szintén kaptak víziókat, ám a próféciáik nincsenek kódolva. Ezek a jóslatok vagy szimbolikusak, vagy egyértelműen vannak megfogalmazva. A mai időkben is vannak olyan emberek, akiknek képességei segíthetnek nekünk, és felkészíthetnek bennünket az elkövetkező eseményekre.
Most egy aránylag ismeretlen próféciáról szólok, mely Magyarországról, és annak jövőjéről beszél. Egy ismeretlen német látó, Antonius Weber, aki 1689-ben született Bajorországban, ezt írta:
A magyar nép a jövőben nehéz időket fog megélni. Hatalmas emberek fogják a sorsát meghatározni. Két világháború lesz. A második után az ország már nem lesz olyan nagy, mint előtte, mert a háború hatalmasai elvesznek belőle. Utána egy nehéz időszak következik, sokáig lesz szegénység és elnyomás.
Majd egy fordulópont következik, és lassan jobb idők jönnek. A nép fogja meghatározni, hogy ki uralkodjon felette. Olyan időszak jön, ami egyeseknek gazdagságot hoz, másoknak szegénységet. A lopást és a gyilkosságot mesterségként adják tovább. A morális értékek Istent figyelmen kívül hagyják. Azok hatalma, akik az országot irányítják, elkorcsosul és elfajul. Azt hiszik, hogy ők az igazi uralkodók, nem a nép, és bármit megengedhetnek maguknak. A nép soraiból kisebb csoportok fellázadnak majd, de a hatalom birtokosai, akik saját magukat választják meg, csatlósaikkal együtt elnyomják őket. Ezután eljön egy időszak, amikor a nép zúgolódni fog, de nem tiltakozik nyíltan. Pozitív változásokra várnak az emberek, amelyek azonban mégsem jönnek el. Mindemellett megmarad a remény az igazságosságban.
Az emberek az angyalok felé fordulnak, és velük egy közösséget fognak alkotni. Egyre többen imádkoznak majd Istenhez, és egy felszabadítóért könyörögnek. Ekkor az angyalok, az emberek kérésére Máriához, királynőjükhöz fognak fordulni, hogy helyezze Magyarországot különleges védelme alá. Királynőjüket népük megsegítésére fogják kérni, aki Isten trónja elé állva továbbítja a magyar nép kérését. Isten meghallgatja kérésüket. Ő, aki mindent tud, és mindenre képes, már sokkal korábban megtervezte a megmentést.
Dávid házából egy közvetlen leszármazottat fog küldeni a nép megmentésére, szabadságot és igazságot ajándékozva nekik. Ő, az Ő keresztet viselő társaival csendben, titokban és ismeretlenül fog eljönni. Kard nélkül fog érkezni, de a nyelve lesz az Ő kardja és szeretete lesz az Ő pajzsa. A Fiú fényével fogja Isten birodalmát előkészíteni. A jel pedig, ami alapján fel lehet őt ismerni: a címerpajzsa, amin a paradicsom két folyója található, és mellette állnak majd az angyalok, s hallgatni fognak rá. Sokan fognak ellene fordulni, de még többen lesznek, akik sejtik, hogy Ő Isten küldötte. Lassan eléri Őt a nép reménye, és vágyódása egy király után.
Ekkor pedig olyan események történnek majd, amik hatására a nép felkel. Végül ismét lesz a népnek királya. Egy emberként fognak felállni, és egy királyért kiáltanak. Emlékezni fognak Isten küldöttére, és bár Ő csak részben magyar, Őt ültetik a trónra. Ő pedig a magyaroknak boldogságot, bőséget és békét hoz. És a Szűzanya rámosolyog majd népére. A nép felismeri Isten művét, és Őt az első helyre állítják. Így fog létrejönni Isten országa, amit az "Isten fényének isteni gyermekei" fognak vezetni. A király a mi Urunk példáját követve tizenkét nőt és férfit nevez ki, akik vezetik a népet. Ők a hatalom birtoklása helyett a nép kívánságát fogják megvalósítani. A többi ország irigyen tekint Isten országára, és egy idő után követni akarják majd ezt a példát. Így fog idővel egy nagy, egyesült birodalom létrejönni, és követni fogják a magyarok példáját. A magyarok királyából lesz az egyesült népek császára. Isten országa így fog a Földön megvalósulni, a béke és boldogság egy hosszú időszaka fog elkezdődni."
Mint ahogy Antonius Weber leírta, ugyanúgy más látók is hasonlóan számolnak be Magyarország jövőjéről. Az eljövendő eseményeket is hasonlóan írják le. Jelenleg is felismerhetünk jeleket Magyarországon, amelyekkel a próféciákban már találkozhattunk.
Mindenki elgondolkozhat azon, mikor fog ez az előre jelzett jövő beteljesedni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mai dátum
Képek