Atlantiszi cseppek - csakragyógyászat

A csakragyógyászat holisztikus gyógyászat a fizikai, pszichikai és lelki betegségek kezelésére. Lehetőség van a holisztikus gyógyítás más formáival, vagy bármely alternatív kezeléssel együtt való haszná­latára.

A csakra rendszer 7 pszi­chikai központból vagy más néven energiacsatornából áll.

A 7 központ kisebb-nagyobb mértékben hasonlít a freudi mo­dellhez, vagyis az egyik csakra megfelel a halálfélelem, halálvágynak, egy másik a szexuális vágynak, egy harmadik a mentális tudatnak, illetve az én-fölötti­nek stb. Még inkább, szinte meglepő mértékben hasonlatos azonban a csakra rendszer a maslow-i szükségletpiramis­hoz.

A csakra rendszer lényege azonban az, hogy az embert 7 pszichikai lépcsőre osztja, és minden lépcső, illetve minden központ a teljes tudati lét egy-egy részét irányítja. Minden csakra egyformán fon­tos és egyformán egymástól függő. Ez azt jelenti, hogy például ha a gyökércsakrában — mely a biztonság és védett­ség központja — hiányzik a biztonság, akkor minden egyéb más csakránál is hiányozni fog a biztonság. Ez megmu­tatkozik az azonosságvállalástól való fé­lelemben, az érzelmek kinyilvánításától való félelemben, az önfelismerés félel­mében stb. Ezért amennyiben az első életévekben hiányzik a biztonság, úgy az ezt követő fejlődés számára ez bizonyta­lan alapot ad. Sokszor a személyiség hibás fejlődését eredményezi. A súlyo­san hibás fejlődés ezért pszichikus hor­monális reakciókat eredményez, melyek aztán betegségekben nyilvánulnak meg. Ez a „biztonsághiány” csak egy a sok-­sok lehetőség közül. Ilyen értelemben ugyanezt mondhatnánk el minden más érzésünkről is. A csakrák és a betegségek megértésének egy másik lényeges as­pektusa a ritmus, melynek az ember alá­rendeltje. Ugyanis minden csakra 7 év alatt fejlődik ki, éri el a magasabb rez­gést. A gyökércsakra ezért meghatároz­za a gyermek első 7 életévét, a szexuális csakra a 7-14 éves kor közötti fejlődést stb. A figyelmes olvasóban ez most ötle­tet ad arra vonatkozóan, hogy egy ilyen ciklusban a hibás pszichikai fejlődés gyakran a „hirtelen” fellépő betegség kezdete és ezzel magyarázata lehet.

A csakrák polárisan viszonyulnak egymáshoz, csakrapárokat alkotva.

A gyökércsakra a koronacsakrának, a keresztcsontcsakra a homlokcsakrának, az elosztócsakra a torokcsakrának az ellenpólusa, és középen van a szívcsakra, amely a tudatosat és a tudatalattit harmonikus és kiegyensúlyo­zott módon egyesíti. Neki nincs párja. Ebből 4 lehetséges konstelláció adódik. Ez vonatkozik úgy a fizikai, mint a pszichikai kiegyensúlyozatlanságra.

A szívcsakra szer adható önmagában vagy együtt a többi páros poláris csakra szerrel együtt is. Pontosan a poláris terápiaforma az oka annak, hogy a reakció, vagy ahogyan azt mi ismerjük: az első rosszabbra fordu­lás lényegesen kisebb lesz. Ez hasonlóan működik, mint a homeopátiás szerek. A páciens ezért a szer hatását normális eset­ben — eltekintve néhány döntő indikáci­ótól — pozitív irányban éli meg. Ezeknél az indikációknál leggyakrabban pszichi­kai aspektusokról és érzelmekről van szó, mindenkor a kezelt csakrának megfelelően. Éppen így meg lehet azonban figyelni a testi tünetek elmúlását. Az álomaktivitásból is következtetések von­hatóak le arról, hogy milyen mozgások történnek a tudatalattiban, mivel az ál­mok belső pszichikai állapotunkat tük­rözik. Például az álmokban, de lehetsé­ges, hogy éber tudatállapotnál is régi emlékek bukkannak fel a páciensnél. A régi minták törlődnek.

A leghatásosabb, ha minden csakrapárt megkezelünk. Egy terápia kb. 1 évig tart, de ezt 1-2 hónappal túllépheti.

A cseppek személyre szólóan készülnek, csak a kitesztelt személy szedheti! Másnál kellemetlen reakciókat válthat ki a nem megfelelő csepp.

A cseppeket vízbe cseppentve kell bevenni.

 

Az ember 7 teste:

 1. Fizikai test
 2.  
 3. Étertest– a testünkhöz legközelebb álló, teljesen hasonló hozzá, csak más anyagból épül fel. Életünk összes impulzusa átjut ezen a rétegen. Az étertest hálóként fogja fel az energiát, majd az idegrendszerhez juttatja.
 4.  
 5. Asztráltest– az érzelmek, szenvedélyek, vágyak székhelye, érzelmeink alapján ez a menny vagy a pokol. A testünkből kinyúló része egy sugárkoszorúhoz hasonló. Ezt nevezzük aurának. Az asztráltest tudósít az érzelmeinkről színe alapján.
 6.  
 7. Mentáltest– a gondolkodás és az értelem helye. Gondolkodásunk minőségének megfelelően épül fel. Halálunk után az eddigi rétegek megszűnnek, felbomlanak, minden inkarnáció során újraképződik.
 8.  
 9. Kauzáltest– kozmikus tudatunk székhelye, itt található az összes tervünk, elképzelésünk és szándékunk. A kauzáltest mindvégig megmarad az inkarnációk során, és csak akkor szűnik meg, ha életünk minden karmikus feladatát teljesítettük.
 10.  
 11. Buddhitest– a halhatatlan test, szellem Isten Szelleméből. Benne éljük át az örök üdvösséget.
 12.  
 13. Atmatest – felsőbb énünk, az isteni azonosság.

 

Koronacsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: a teljesség és alapvető bizalom fejletlensége, túlfejlett ego-határok, nagy bizalom a racionalitásban és az elemzésekben, folyamatos aktivitás, a bizalom hiánya az egyén saját intuitív erejében, intellektuális védelem az univerzális erők és energiák ellen.
Fizikai: a nemi szervek, a mellékvese, a pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy betegségei, az immunrendszer általános megbetegedése.

Nyitott energiaáramlás:
a kozmikus egység megtapasztalása, kapcsolat a látható és láthatatlan síkokkal, tiszta tudat, extrém gondolati világosság, erős teljesség- és egységérzés, képesség a test és az elme mélyreható gyógyítására, és újjáépítésére, az idő és a tér transzcendenciájának megtapasztalása, kapcsolat az egyén saját lelkével, a satori és a megvilágosodás megtapasztalása.
Meridiánok: kormányzó, minden yang meridián, hólyag
Mirigy: epifízis

 

Homlokcsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: koncentrációs és önidentitás zavarok, félelem a kritikától és a bírálattól, erősen kontrolláló magatartás, a valóság megtagadása, ismétlődő gondolatok és belső párbeszédek, feledékenység, erős teljesítménykényszer, alacsonyszintű bizalom az egyén saját érzelmeiben és érzéseiben.
Fizikai: a páros testrészek és a páros szervek kiegyensúlyozatlansága, fejfájás, szem- és látásproblémák, közel- és távollátás.

Nyitott energiaáramlás:
a páros testrészek és a páros szervek egyensúlya, központosság érzése, az ellentétpárok elfogadása, a férfi és női minőségek egyensúlya, erős kapcsolat az egyén saját lelkével, önismeret, az intuitív látás ajándéka, kapcsolat az egyén saját belső iránymutatásával, nyitottság a szellemi tapasztalatokra, az elme és a szándék ereje.
Meridiánok: hólyag, gyomor
Mirigy: hipotalamusz

 

Torokcsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: beszéd- és kommunikációs zavarok, hangképzési nehézségek, gátolt kreatív kifejezőkészség, bizonytalanság az egyén kreatív képességeiben, a felelősség elhárítása és a gyermekszerep fenntartása, erőteljes vágyakozás a biztonság és a stabilitás iránt, túlzott érzelmek, nyomottság, visszahúzódás, életuntság.
Fizikai: kiválasztási-, emésztési- és súlyproblémák, gyakori meghűlés, torokfájás, torokfertőzések, a vállak, a nyak, a fej feszültsége, a kezek és karok esetleges merevsége, rugalmatlansága.

Nyitott energiaáramlás:
magasfokú felelősségérzet, kreativitás, ötletgazdagság, jó kommunikációs képességek és kifejezőkészség, az adás öröme, a jólét érzése, szabadság, függetlenség, haladás az élet sodrával, fejlett személyiség, az elfogadottság érzése, erős immunrendszer.
Meridiánok: tüdő, hármas melegítő
Mirigy: hipofízis

 

Szívcsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: a figyelem hiánya az egyén legmélyebb és legvalódibb érzéseivel kapcsolatban, nehézségek a kapcsolat építésében, kapcsolatok hiánya, nehézségek a szeretet és az érzelmek elfogadásában, kapcsolat hiánya az egyén normális életritmusával, a gondolkodás és az érzelmek közötti túlzott diszharmónia, túl sok negatív gondolat, életuntság.
Fizikai: összeesett vállak, lapos mellkas, általános légzési nehézségek, a tüdő és a bőr betegségei, idegrendszeri és szívpanaszok.

Nyitott energiaáramlás:
bizalom a kapcsolatokban, fejlett érzékenység, magas szintű empátia, nyitottság, megbízhatóság, az egyén szeretete önmaga és mások iránt, nagylelkűség, segítőkészség, magas szintű rugalmasság és alkalmazkodóképesség, fizikai egészség és egyensúly, természetes és élő életritmus, részvét, optimizmus, vidámság, melegség, belső nyugalom, harmónia, egészséges vér, jól működő vérkeringés.
Meridiánok: szív, szívburok, hármas melegítő
Mirigy: mellékpajzsmirigy


Elosztócsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: védekezés, bizonytalanság, gyakori unalomérzés, gyakori megmagyarázhatatlan szomorúságérzés, közömbösség és apátia, képtelenség a lemondásra, erős vágy a konfliktusmentes környezet iránt, extrém hatalomvágy, önteltség, durva érzelmek.
Fizikai: merevség, ridegség, izomfeszültségek, gyomor- és emésztőszervi bántalmak, deréktáji fájdalmak.

Nyitott energiaáramlás:
jóllét érzése, motivált akciók, határozottság, bizalom a változások iránt, tervszerűség, a fizikai és mentális korlátok átlépésének szándéka, konfliktusmegoldó képesség az egyén érzelmi életével kapcsolatban, önbizalom, könnyedség, világosság és teljesség érzése, jó emésztőrendszer.
Meridiánok: gyomor, lép-hasnyálmirigy, hármas melegítő
Mirigy: pajzsmirigy

 

Keresztcsonticsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: gyötrő kétségek, az érdeklődés hiánya, döntésképtelenség és letargia a mindennapi életben, depresszió, alacsony energiaszint, múltban élés, materializmus, fizikai és szexuális gátoltság.
Fizikai: sekélyes, rendszertelen légzés, gyakori alacsony energiaszint, ingerlékenység, a központi idegrendszer krónikus zavarai, epehólyag és májbántalmak, hátsó deréktáji fájdalmak, székrekedés, migrén, potenciazavarok.

Nyitott energiaáramlás:
vitalitás, fokozott nemi energia, harmonikus nemi élet, kiegyensúlyozott fizikai felépítés, mély érzések a kapcsolatokban, az egyén biztonsága másokkal és önmagával szemben, gazdag érzelmi élet, fejlett empátia, tettvágy, az érintés és ölelés szeretete, nyugodtság, erős idegzet, vidám külső, kiegyensúlyozott epe- és májműködés, állandó testhőmérséklet.
Meridiánok: máj, epehólyag, vékonybél
Mirigy: Mellékvese

 

Gyökércsakra:

Csökkent energiaáramlás:
Mentális: önbecsülés és az életbe vetett bizalom hiánya, irányérzék problémák, gyakori bizonytalanság érzése, gyenge nyugtalanság, állandó aggódás, ingatag kapcsolat a realitással és a talajjal, egzisztenciális félelmek a túlélés miatt, mentális merevség.
Fizikai: gyenge általános állapot, lábbal kapcsolatos panaszok, visszérproblémák, a gerinccel összefüggő testtartási problémák, fog-, fogíny-, csont- és izületi betegségek, a vér és a sejtek megújulásának gátoltsága, gyakori fertőzések.

Nyitott energiaáramlás:
éberség, tiszta elme a mindennapi életben, erős motiváció, erős gyökerekkel való kapcsolódás az élethez, fizikai és mentális rugalmasság, magasszintű bizalom a fizikumban, nagy önbizalom, szilárd kapcsolat a földdel és a természettel, az élet szeretete, belső béke.
Meridiánok: vese, hólyag, vastagbél
Mirigy: ivarmirigy, herék, petefészek

 

Csakrák és színeik:

Gyökércsakra: vörös
Ez az ember alapja. A gyökércsakra a tudatalattinak van alárendelve. Ez a csakra fizikailag az önkéntelen irányító mechanizmusokra, az autonóm idegrendszerre hat. A gyökércsakra a biztonság, illetve a bizonytalanság és a félelem központja. A szexuálhormonok tartoznak ide.

Nemicsakra: narancs
Hormonálisan a mellékveséhez rendelhető, mert itt van a só- és folyadékegyensúly, a nemihormonok és a glükokortikoidok eredete. Az ember feminin és maszkulin erői ebből a központból erednek.

Elosztócsakra: sárga
Testünk energia egyensúlyának csakrája. Ez a csakra tartalmazza a meleget. Hormonálisan a pajzsmirigyhez tartozik. Az elosztócsakra az akarat, a test- és izomkontroll, saját testmelegség, továbbá a vadász- és túlélési ösztönöket szimbolizálja.

Szívcsakra: zöld
Ez a csakra teszi az embert emberré. Itt találjuk meg a környezeti impulzusok emocionális szinten való megélésének képességét. A szív a lélek otthona. Hormonálisan a mellékpajzsmiriggyel áll összeköttetésben.

Torokcsakra: kék
A kifejezés és kommunikáció, továbbá a hallásszervek központja. A torokcsakra közvetíti felénk a belsőnkből feltörő tudatunkat. A torokcsakrát a hipofízis irányítja, ez ugyanis az endokrinek közötti kommunikációs híd.

Homlokcsakra: indigó
Az ember mentális központja. A gondolatok ehhez a központhoz vannak hozzárendelve, itt található az intuíció is, a megérzés. A homlokcsakrát a hipotalamus irányítja, ez a mirigy ugyanis a hormonális összeköttetés a limbikus rendszerhez. Ez a tudatalattink előszobája.

Koronacsakra: viola/fehér
A legnagyobb tiszta tudat központja az emberben. A koronacsakrát az epifízis irányítja. Az epifízis az a mirigy, ami befolyásolja a nemi érettséget, vagyis nemi hormonmirigyeink irányítója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai dátum
Képek